Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Mario-Soft
Start O firmie
O firmie PDF Drukuj Email

Nasza firma pr??nie dzia?aja od grudnia 2005 roku na rynku informatycznym. G?wnym rynkiem dzia?ania jest Warszawa.

Cel dzia?ania:

Naszym celem jest dostarczanie us?ug, sprz?tu i oprogramowania dla ma?ych i ?rednich firm. Nasz? g?wn? dzia?alno?ci? jest tworzenie oprogramowania na ?yczenie klienta, dostosowane do jego potrzeb.

Ka?dego klienta traktujemy indywidualnie, dostosowuj?c ofert? do jego oczekiwa?, potrzeb i mo?liwo?ci, d???c do jego satysfakcji.


Dane rejestracyjne firmy:

Przedsi?biorstwo Us?ug Informatycznych "Mario-Soft"
mgr in?. Mariusz Ciepluch
ul. 1905 Roku 12, 25-802 Kielce
NIP: 959-153-73-91 REGON: 260058877

Konto bankowe: mBank
Nr konta: 33 1140 2004 0000 3302 5836 1644
 
Copyright © 2018 Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Mario-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone.